Hola Estudiantes de español😊

To make a reservation please select the day, time and click on the white box below, then a box will open where you will enter your details and then confirm the reservation. / Chcete-li provést rezervaci, vyberte den, čas a klikněte na bílý rámeček níže, poté se otevře okno, do kterého zadáte své údaje a rezervaci potvrdíte.

Please note the following recommendations are important for booking your free lesson and choose the time and day in the box below

Vezměte prosím na vědomí následující doporučení, která jsou důležitá pro rezervaci bezplatné lekce, a vyberte si čas a den v níže uvedeném poli.

➡️Once your booking has been confirmed, I will send you a link to connect to Zoom and write down the access code that you will need to enter to log in. You don’t need to download Zoom on your computer, but on your mobile phone, you will need to download the Zoom app from the PlayStore. / Po potvrzení rezervace vám zašlu odkaz pro připojení k aplikaci Zoom a napíšu přístupový kód, který budete muset zadat, abyste se mohli přihlásit. Aplikaci Zoom si nemusíte stahovat do počítače, ale do mobilního telefonu si musíte stáhnout aplikaci Zoom z obchodu PlayStore.

➡️Check that the camera and microphone are working properly. / Zkontrolujte, zda kamera a mikrofon fungují správně.

➡️Find a comfortable and appropriate environment to have your lesson. / Najděte si příjemné a vhodné prostředí pro výuku.

➡️If you have children and they want to learn Spanish they are also welcome to learn Spanish with me. / Pokud máte děti a chtějí se učit španělsky, mohou se se mnou učit také.